Strategi. Den manglende rettesnor for mange virksomheder.

strategi er din virksomheds rettesnor for det fremtidige arbejde

Strategi er ikke til at komme uden om.

Din virksomheds strategi er den retning som ejer, ledelse og direktøren har udstukket for hvor virksomheden skal bevæge sig hen. 

En virksomheds strategi er et kontinuerligt arbejde. Dog er det typisk noget der udvikles i forbindelse med udvikling af en forretningsplan eller ved budgetlægning.

men, virksomhederne bør arbejde med strategi løbende gennem året. Dels for at sikre at virksomheden er på sporet, men også for at sikre rettidig tilrettelser og justeringer af strategien efterhånden som året går, og erfaringer høstes.

I video ovenfor fortæller jeg om hvorfor manglende strategi er hovedårsagen til at strat-ups slår fejl.

Den strategiske analyse

I virksomheden PERFORMER ApS arbejder vi med strategiudvikling for små og mellemstore virksomheder.

Vi tager udgangspunkt i virksomhedens interne og eksterne strategiske faktorer.

Eksempelvis når vi arbejder med de interne strategifaktorer der har indvirkning på virksomhedens strategi, herunder: Virksomhedens kompetencer, ressourcer, kapabilitet, strategi, struktur, systemer, ledelse, medarbejdere og ejer præferencens betydning.

Ligeledes arbejder vi med eksterne strategifaktorer der har indvirkning på virksomhedens digitale strategi, herunder: Makrotrends, markedstendenser, industriens konkurrenceintensitet, virksomhedens værdikæde, internationaliseringsgrad, salgs- & marketingkanaler .

Strategisk diagnose

Den strategiske diagnose er den naturlige opsamling på kortlægning af interne og eksterne faktorers indflydelse på virksomheden og strategien.

Den strategiske diagnose er en del af en strategisk SWOT-analyse. Med baggrund heri formuleres virksomhedens strategiske intention. Diagnosen, analysen og intentionen muliggør præcisering af virksomhedens strategiske mål.

Strategi model PERFORMER - Strategi udvikling til din virksomhed

Strategi

Den sidste del, indbefatter udvikling af værdigrund, mission og vision. Ligesom virksomhedens strategi formuleres. 

Gerne både på kort, mellemlang og lang sigt. Når strategien er nedfældet, er det afsluttende arbejde at udvikle en handlingsplan. 

Alt for mange virksomheds stratgier bliver desværre i skrivebordsskuffen. Så får at konkretisere og gøre dem effektuer bare er det vigtigt at strategien nedbrydes i konkrete handlinger.

Opsummering

I videoen ovenfor gennemgår jeg hvorfor starts-ups slå fejl. men, de "findings" der er i analysen er også gældende for langt mere etablerede virksomheder.

Og de peger alle tilbage på manglende strategi.

Strategien er det der adskiller tilfældigheder fra en målrettet og fokuseret indsats.

Virksomheden PERFORMER ApS arbejder udelukkende med strategiudvikling for virksomheder. Kontakt mig for at høre nærmere.


Del på sociale medier

About the Author

Hej! Kronborg her. Jeg arbejder med online markedsføring, branding, leadgenerering, salg og kompetenceudvikling. Jeg underviser og rådgiver data drevne marketingchefer og salgschefer hos virksomheder der vil lidt mere. Mine online kurser kompetenceudvikler salg og marketing.

>